Krásný týden před námi, který nás zdá se opět posune blíže k sobě samým. Rozhodně na to, co se s námi děje můžeme hledět podobně i bojovně, jako onen mladý výrek na fotu…
Pondělí nám dopomůže k ukáznění našich myšlenek. Roztřídění toho, co se za uplynulý čas odehrálo. Uvědomění si toho, co je pro nás a naši cestu podstatné a co pouhý balast, který jsme si navařili z doměnek, strachů, i nedůvěry ve vlastní plány. To, co v nás pracuje v součinnosti, ale naší vůlí ovlivnit nelze, nás bude v tomto období provazovat s našimi kořeny, rodem. Budeme těžit ze síly našich předků v sobě samých.
Úterý přináší zapojení citu do vykonaného myslí. Tedy promyšlené máme možnost i procítit. Díky tomu zjistíme nejen souladnost, ale i možné diference, které přispějí k dalším změnám našich postojů. Poznáme tak, co se v našem životě již přežilo a vytřídíme si, co potřebuje naši pozornost a energii pro růst.
Středa je dnem, kdy se začne uvolňovat tenze vzniklá náročným spojením Marta a Urana. Lze přirovnat k pocitu, kdy uvězněni ve výtahu, nás konečně někdo vysvobodil. Den přeje navazování přátelství, družnosti i setkávání duší z dávno uplynulých časů.
Čtvrtek to začne ochládat na jiném konci…Venuše, naše radost z bytí se dostává do opozice se Saturnem, velkým učitelem, který nedává nic zadarmo. Vzhledem ke znamení, ve kterých se oba zmínění nacházejí, se budou poznání odvíjet na tématech – povrchnost versus hlubiny bytí. Integrace moudrých poznání do skutečnosti a tak všelijak podobně. Úplně rozverně, rozchichotané období to nebude, ač Slunce ve Lvu, bude tuto energii ředit lehkostí a veselím.
Pátek přináší další výbornou zvěst, kdy se z dosahu Urana, uvolňuje i Slunce. Radikální proměna na naší životní cestě je dokončena a můžeme se pustit do zkoumání, jak se nám nové bude žít.
Sobota má poměrně napěťové energie a je tedy dobré zůstat celý den v posteli – myslí si Žofka…nicméně toto napětí se dá velmi dobře transformovat právě naopak rychlou chůzí do vršku. Pohled na svět z výše, pohled na panoramata, pomůže i vnitřnímu nadhledu a perspektivám.
Neděle pomáhá zaléčit ženská zranění, což je děj, který se cyklicky opakuje. Na místě je vytvořit si klid pro tyto procesy a zvýšit snahu být pozorovatelem těchto dějů.
A co na to Žofka? Konečně má prázdniny, tak asi půjde na houby…
Krásný týden!