Author: tarot

ASTROFEJETON aneb co na to Žofka! 24.7. – 30.7.

Krásný týden před námi, který nás zdá se opět posune blíže k sobě samým. Rozhodně na to, co se s námi děje můžeme hledět podobně i bojovně, jako onen mladý výrek na fotu…
Pondělí nám dopomůže k ukáznění našich myšlenek. Roztřídění toho, co se za uplynulý čas odehrálo. Uvědomění si toho, co je pro nás a naši cestu podstatné a co pouhý balast, který jsme si navařili z doměnek, strachů, i nedůvěry ve vlastní plány. To, co v nás pracuje v součinnosti, ale naší vůlí ovlivnit nelze, nás bude v tomto období provazovat s našimi kořeny, rodem. Budeme těžit ze síly našich předků v sobě samých.
Úterý přináší zapojení citu do vykonaného myslí. Tedy promyšlené máme možnost i procítit. Díky tomu zjistíme nejen souladnost, ale i možné diference, které přispějí k dalším změnám našich postojů. Poznáme tak, co se v našem životě již přežilo a vytřídíme si, co potřebuje naši pozornost a energii pro růst.
Středa je dnem, kdy se začne uvolňovat tenze vzniklá náročným spojením Marta a Urana. Lze přirovnat k pocitu, kdy uvězněni ve výtahu, nás konečně někdo vysvobodil. Den přeje navazování přátelství, družnosti i setkávání duší z dávno uplynulých časů.
Čtvrtek to začne ochládat na jiném konci…Venuše, naše radost z bytí se dostává do opozice se Saturnem, velkým učitelem, který nedává nic zadarmo. Vzhledem ke znamení, ve kterých se oba zmínění nacházejí, se budou poznání odvíjet na tématech – povrchnost versus hlubiny bytí. Integrace moudrých poznání do skutečnosti a tak všelijak podobně. Úplně rozverně, rozchichotané období to nebude, ač Slunce ve Lvu, bude tuto energii ředit lehkostí a veselím.
Pátek přináší další výbornou zvěst, kdy se z dosahu Urana, uvolňuje i Slunce. Radikální proměna na naší životní cestě je dokončena a můžeme se pustit do zkoumání, jak se nám nové bude žít.
Sobota má poměrně napěťové energie a je tedy dobré zůstat celý den v posteli – myslí si Žofka…nicméně toto napětí se dá velmi dobře transformovat právě naopak rychlou chůzí do vršku. Pohled na svět z výše, pohled na panoramata, pomůže i vnitřnímu nadhledu a perspektivám.
Neděle pomáhá zaléčit ženská zranění, což je děj, který se cyklicky opakuje. Na místě je vytvořit si klid pro tyto procesy a zvýšit snahu být pozorovatelem těchto dějů.
A co na to Žofka? Konečně má prázdniny, tak asi půjde na houby…
Krásný týden!

ASTROFEJETON aneb co na to Žofka? 17.7. – 23.7.

Prázdniny kvapí a nás čeká týden, kdy se opět významně promění kvalita časoprostoru. Nicméně nebudeme předbíhat a začneme pěkně po pořádku od pondělka.
Tento den, by nám to mohlo myslet..(doufejme). Merkur se bude kamarádit se Saturnem a tato přátelská vazba umožní, abychom promysleli funkční postupy, které jsou v souladu s naší současnou životní etapou. Je velmi pravděpodobné, že se nám podaří překonat mnohá, úporně zakořeněná dogmata, či obavy, které zbytečně brzdí postup vpřed a náš vývoj k tomu. Je jasné, že pondělí nám nevyřeší naši zaťatost, liknavost, nedůslednost atd., ale skrze uvědomění, lze v tento den dobře nastartovat proces změn.
Úterý můžeme velmi dobře naciťovat to, co zatím úplně nechápeme či nevíme, protože chybí fakta o daných skutečnostech. Poté, co se skládanka doplní o informace, pouze si uvědomíme, že to co nyní víme, jsme pociťovali vlastně již dávno. V tento den lze také velmi dobře nastartovat péči o sebe, zejména o svůj jídelníček.
Středa nás oblaží ochlazením naší spontánnosti, radosti až po bujné veselí. Nemusí se dít nic zásadně špatně, ale prostě se tak nějak vytratí nálada, tedy ta její veselá část. Tento stav nějaký den setrvá a umožní tomu, co si v nás marně žádá pozornost, konečně vyslechnutí.
Ve čtvrtek se Mars vynoří ze zádumčivých račích vod a usedne na královský stolec Lva. Mužský svět se opět dostane do své obvyklé kondice. Tím, že zde vládne ohnivý živel, je zcela pravděpodobné, že o konflikty nebude nouze. Záleží, jak bude nastalá energie zpracovávaná jednotlivcem. Znamení Lva je nejen o principu ega, ale také o síle naší vůle. V této době lze tedy dosáhnout mnohého.
V pátek se do děje vnese rozporuplnost vyvolávaná nebeskými dámami, které v ženských částech bytosti mohou zvědomovat rozpory, opoziční stanoviska, chuť se dohadovat ba i chuť se vším praštit a nedělat vůbec nic.
V sobotu dochází k avízované proměně, kdy se v 17 hodin a 15 minut končí letošní panování znamení Raka a žezlo je předáno znamení Lva. Odlehčení, vydechnutí. Vnitřní počasí dostává letní zabarvení i toužebně očekávanou lehkost bytí. A samozřejmě i chuť udělat si pořádek ve svém domácím království.
V neděli pak přikvapí nov, tedy symbolické propojení Sunce a Luny. Tím se odstartuje nový lunární cyklus. Témat ke zpracovávání se zde nabízí plno a stěžejním může být slovo odvaha. Odvaha žít tvůrčí život, odvaha přijmout svoji autoritu, odvaha proměňovat vyvstávající šance i odvaha nechat je být a věřit, že přijdou nové. Nov nastane v 11 hodin a 46 minut.
A co na to Žofka? Vzhledem k tomu, že její ascendent se nachází právě ve znamení Lva, rozhodně hodlá být kreativní!
Krásný týden!

ASTROFEJETON aneb co na to Žofka? 10.7. – 16.7.

Nedá se říci, že by měsíc července byl jedním z těch, o kterých později řekneme několik pochvalných slov. V těchto dnech vrcholí konfrontace s tím, jak jsme pochopili minulé lekce, změnili vnitřní postoje či vnější přístupy. Pokud jsme učinili pouze zdánlivé změny, tedy nazdobili fasádu, aby se blýskala a oslňovala příchozí, v těchto dnech se může stát, že daný stav je neudržitelný. Fasáda padá a jsme nuceni budovat poctivou stavbu cihlu po cihle, tedy dát si nepochopenou lekci znovu.
Ani v tomto týdnu napětí ještě tedy nepoleví a o překvápka, která mění život od základu, nebude nouze.
Pondělí nám Merkur – mysl a Luna – cit stanou přímo proti sobě a patrně nás zanechají v rozpolcenosti až rozporu. Cit praví cosi, mysl držící se zajetých pravidel se vzpouzí a snaží vemluvit se do pro sebe optimálního stavu. Tedy nepřipustit fakt toho, že někde mohla udělat velkou botu a to, co vypadalo jako výhodné, se za prvním rohem změnilo ve značnou nevýhodu. V tento den tedy cit – pravdu, myslí neukecáme.
V úterý se konečně Mars pomalu začne vzdalovat ze sítí plutónských, ve kterých byl v posledních dnech držen a grilován.To rozhodně není jeho přirozeností, leč, nebylo zbytí. I mužský svět si občas potřebuje něco uvědomit a přetvořit, byť nedobrovolně.
Středa je možná nejlepším dnem tohoto týdne. Nálada vybízí k houpání se v síti či hledění do dálav světů vnitřních i vnějších.
Ve čtvrtek se Venuše moc pěkně naváže k Jupiteru. Ač je štěstí muška jenom zlatá, je to energie, která může oblažit. Na straně druhé je však Venuše vázána i náročnou vazbou s Neptunem. Ve vzduchu je cítit klam a ženský svět by měl v přívalech štěstí ze strany jedné, vnímat i balamucení a podvodnost, ze strany druhé.
Pátek přispěje hezkým dárkem v podobě nápadů, které nám posunou děj kýženým směrem.
Sobota nám opět dá pocítit, zda jdeme správným směrem, zda jsme vyhodnotili správně postupy, přibližujeme se ke svému štěstí či se naopak na hony vzdalujeme tomu, co jsme vlastně chtěli. Moc pěkný konfrontační den.
Neděle je opět poměrně pod napětím, což se může projevovat hněvem, vztekem, výbušností, nezdravou odvahou a to zejména v silničním provozu.
A co na to Žofka? Kamarád z pavlače jí právě přinesl dárek, asi hlavolam, páč 13.7. je mezinárodní den hlavolamů….

ASTROFEJETON aneb co na to Žofka? 3.7. – 9.7.

Prázdniny začínají, ale prázdninový pocit, který by se měl projevovat radostí, svobodou, chutí vejít do krajiny a bezcílně se v ní toulat, se zatím patrně nedostavil. Na nebeském hřišti se děje jako o život, a nedá se příliš rozpoznat, kde končí hra a začíná bitva. Slunce a Mars v Raku proti Plutu v Kozorohu. Tato energická trojice se teď utkává v tématech rodina a společenství – širší rodina. Všechno potlačené, vytěsněné, dělající že neexistuje, tabuizované, dogmatické, se nyní dere k povrchu ne nepodobno sopečným výbuchům. Bolí hlavy – nemyslitelné, zuby – nezkousnutelné, žaludky – nestravitelné…přes tyto zdravotní újmy prochází to, co je naší bytostí odmítáno či se prostě jen tímto způsobem potřebuje a může uvolnit.
Pondělí si do mlýna přidá svou trošku v podobě rozporu mezi tím, co si myslíme a tím, co by z hlediska dlouhodobých strategií mělo být uděláno. Pokud bychom tuto energii akceptovali a nebojovali s ní, může nám zprostředkovat bleskové vhledy, poznání a tím nový způsob pochopení či uchopení situací.
V úterý se nám dostává možnosti, skrze své pocity detekovat, jak si stojíme vůči našim dlouhodobým plánům. Zda jdeme správným směrem a nakolik jsme odhodláni překonávat překážky.
Středa vnese do děje změnu zásadnější a to díky přestupu Venuše ze znamení Býka do znamení Blíženců. V prvně jmenovaném znamení byla Venuše poměrně pohodlně usazena u plného stolu pozemských rozkoší a její smyslovost i smyslnost si přišla na své. Ve vzdušných Blížencích je konec s pohodlnou lenivostí. Děj se košatí, komunikace rozebíhá, telefony žhaví…
Čtvrtek je neméně zajímavý dalším přestupem a to Merkura, z mlčenlivého Raka do teatrálního a dramatického Lva. Řeči se povedou královské i nabubřelé a směšné svou afektovaností. Druhá strana mince je možnost zušlechtění své mysli a myšlenek. Osvícení, ryzost místo pozlátka.
Pátek nám to bude myslet…tedy doufejme. Lze vymyslet velmi funkční postupy na naší životní trase.
Sobota vnese hezkou vazbou Merkura s Venuší příjemnou atmosféru i komunikaci. Vzhledem k danému napětí, které je dlouhodobého charakteru, je tato vazba příjemným, sladkým letním pohárem.
Celý divoký týden završí úplněk, a tak si budeme moci prohlédnout dílo tohoto lunárního cyklu v plném nasvícení. Patrně nám dojde mnohé v oblasti citu, lásky, rodiny, domova, ale i odstupu, schopnosti vytvářet pro společenství, síly vůle a zaměření se na konkrétní cíle. Úplněk nastane v 6 hodin a sedm minut.
A co na to Žofka? V neděli je Evropský den koupání v řekách. Zcela jistě se nehodlá koupat ani v řece, ani v potoce. Nehodlá se koupat vůbec!
Krásný týden!