Tarot mapuje oblast, kde se protíná vnitřní a vnější svět člověka.

Potvrzení správnosti rozhodnutí, hledání optimálního řešení v oblasti vztahové, pracovní, finanční. Otázky seberealizace, zdraví.

Symbolické struktury společně s archetypy odkrývají psychologické procesy univerzální povahy. Tarot je dokonalá syntéza hermetismu.

Tarot hledá možnosti, jak využívat svůj fyzický, mentální, citový a duchovní potenciál v reálném světě.

Spiritual Response Therapy (SRT) Proces mapování a následného odstraňování zastaralých či nevyhovujících programů a bloků podvědomí.