Jak výklad probíhá

Po uvítání s klientkou či klientem, následuje cca deset minut výkladu, ve kterém se zaměřuji na momentální situaci klienta, probíhající procesy i jeho možnosti, jak dané zvládnout. Od klienta nepožaduji dopředu naprosto žádné informace. Poté, co se shodneme na tom, že situace je taková, jak ji popisuji, můžeme probrat zcela detailně veškerá témata a otázky se kterými klient přichází. Výklad trvá cca 45 minut. Pokud je témat více, můžeme prodloužit na 60 minut.

Co lze očekávat od výkladu z Tarotových karet

Tarot je dokonale uceleným systémem mapujícím jak lidské vědomí, tak i podvědomé motivace. Výklad je tak schopen postihnout jak příčiny současných možných tíživých procesů, ale i hlubokou minulost nejen klienta, ale i jeho rodových linií, pokud je problém generačně předáván. Lze načíst, jaké postoje brání v rozvoji či pozitivní změně situací, které se v životě klienta cyklicky opakují. Tarot je vynikajícím nástrojem při rozhodování, aby vybrané cíle zahrnovali co možná nejširší spektrum vývoje osobnosti. Lze, pokud je to přáním klienta predikovat i děj budoucí a to v návaznosti na rozhodnutí, pro ten či onen cíl, zaměstnání, projekt či vztah.

Co lze očekávat od výkladu horoskopu

Výklad horoskopu trvá přibližně 80 minut a zahrnuje objasnění kvality časoprostoru, ve které se klient narodil a která svým působením utváří jeho životní možnosti i charakter. Lze tedy velmi podrobně rozebrat kvality osobnosti, talenty, možnosti růstu, profesního zaměření či poslání, stejně jako místa blokování, hlubokých zranění či zbytečných úniků životní energie. Lze vystopovat silná místa osobnosti, o která se může opírat a nadále rozvíjet, i místa slabá, která si žádají změny postojů, náhledů, pochopení a uzdravení.

Samostatnou kapitolou je oblast vztahů, kdy lze udělat výklad pro partnery, jako zobjektivnění možností daného páru, včetně karmické zátěže i vzájemných projekcí pro růst individualit.

Výklad dětského horoskopu pak zahrnuje nejen dispozice osobnosti, ale i oblasti, ve které potřebuje dítě obzvláště podpořit, posílit a rozvinout.

K výkladu horoskopu je potřeba uvést datum, místo narození a přesný čas. Ten lze pokud není znám, zjistit na příslušné matrice či v porodnici.